Projekt Sikkert Patientflow benytter forbedringsmodellen, som er en internationalt anerkendt metode. Her udvikler, afprøver, og tilpasser de sundhedsprofessionelle på de 12 projektsygehuse idéer til mere systematiske arbejdsgange, der sikrer, at patienterne får mere sikre og sammenhængende forløb uden unødig ventetid.    

Konkret afprøver de sundhedsprofessionelle idéerne til mere sikre arbejdsgange i lille skala og justerer dem dagligt eller ugentligt, indtil de har fundet frem til det, der virker i deres hverdag.

Forbedringsmodellens første del
Forbedringsmodellen består af to dele, og den første del omfatter tre spørgsmål:

1. Hvad ønsker vi at opnå?

2. Hvordan ved vi, at en forandring er en forandring er en forbedring?

3. Hvilke forandringer skal iværksættes for at skabe forbedringer?

Forbedringsmodellens anden del
Den anden del af forbedringsmodellen er selve metoden til afprøvningen af den enkelte idé, som hedder PDSA-cirklen. Den er altså modellens motor til at omsætte idéer til konkrete handlinger.

- Plan: Personalet formulerer en hypotese og planlægger, hvad der skal gøres anderledes.

- Do: Personalet gennemfører afprøvningen, men det indsamler data.

- Study: Personalet sammenligner data med hypotesen.

- Act: Personalet bekræfter, forkaster eller justerer hypotesen efter, hvad det lærte, og planlægger næste afprøvning.

Aktiv brug af data
Forbedringsmodellen indbefatter, at de sundhedsprofessionelle løbende indsamler data om hver enkelt patients udvikling. Det lyder umiddelbart som en ekstra byrde, men med tallene ved personalet hele tiden, om patienterne får den rette pleje og behandling.

Der går nemlig ikke hele og halve år, før de sundhedsprofessionelle ser data. De har tallene i hånden, dagen efter de er samlet ind.