12 akutsygehuse fra alle fem regioner arbejder i projekt Sikkert Patientflow med at blive bedre til at forudsige udskrivelser og indlæggelser samt tilpasse ressourcer, så der ikke opstår barrierer for patienternes videre færd gennem sygehuset.

Det sker blandt andet ved hjælp af korte, daglige tavlemøder på afdelingsniveau og kapacitetskonferencer på sygehusniveau, som fremgår af projektets flowpakke.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner, regionerne og TrygFonden står bag projekt Sikkert Patientflow.