En video om Sikkert Patientflows betydning for patientforløbene på akutsygehusene præsenteres på den internationale konference om patientsikkerhed 'International Forum on Quality and Safety in Healthcare'. På konferencen i Gøteborg den 12.-15. april deltager omkring 3000 mennesker fra over 80 lande.

I projektet Sikkert Patientflow har 12 akutsygehuse skabt mere sikre og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid. Konkret arbejder sygehusene med at afholde korte, daglige tavlemøder i alle afsnit og en fælles kapacitetskonference på sygehusniveau.

Projekt Sikkert Patientflow sluttede officielt december 2015, men metoderne lever videre på de 12 projektsygehuse og skal udbredes til alle akutsygehuse i Danmark.