Slagelse Sygehus, Holbæk Sygehus og Hospitalsenheden Horsens har i forbindelse med projektet Sikkert Patientflow ansat flowkoordinatorer, og nu afprøver Regionshospitalet Randers det samme. Flowkoordinatorgruppen består af seks sygeplejersker fra forskellige afdelinger på sygehuset. De skal understøtte arbejdet med de gode patientforløb på tværs af hospitalet og sikre overblik over hele hospitalets patientflow.

Flowkoordinatorerne vil være ansvarlige for den daglige kapacitetsudnyttelse på hele hospitalet, og vil som led i at løse denne opgave være i tæt og løbende dialog med alle afsnit, herunder særligt koordinatorerne i de enkelte afsnit. Det betyder også, at flowkoordinatorerne vil komme rundt på alle afsnit løbende. På sigt vil det ligeledes være flowkoordinator, der leder de daglige kapacitetskonferencer på hospitalet.

Flowkoordinatorerne begyndte arbejdet den 2. maj 2016, og Regionshospitalet Randers vil i første omgang afprøve ordningen i seks måneder.

Sundhedsminister roser flowkoordinatorer
Sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, har tidligere talt om at iværksætte uddannelse af flere sygeplejesker til flowkoordinatorer inspireret af Sikkert Patientflow. Til Fagbladet Sygeplejersken har hun tidligere sagt:

- Flowkoordinator-ordningen er et godt eksempel på, at vi kan opnå nogle resultater også på den korte bane.

Projekt Sikkert Patientflow sluttede officielt i december 2015, men metoderne lever videre på de 12 projektsygehuse, og med regeringens akutpakke skal de spredes til alle akutsygehuse i Danmark.