Siden februar har Hospitalsenheden Vest i forbindelse med projekt Sikkert Patientflow afprøvet, at en sygeplejerske fra visitationen er mødeleder på de daglige kapacitetskonferencer, hvor sygehuset skaber overblik over sin samlede sengekapacitet. Det er gået så godt, at ordningen er blevet permanent.

- Beslutningen sætter en tyk streg under, at det er sygeplejerskerne i Hospitalsvisitationen, der sammen med personalet på afdelingerne skaber overblik og bedre flow. Deres indsats er utrolig værdsat, siger Sikkert Patientflows projektleder på Hospitalsenhed Vest, Karoline Bech.

En vigtig justering af flowarbejdet
Ifølge Karoline Bech er det oplagt, at sygeplejerskerne i Hospitalsvisitationen styrer kapacitetskonferencerne, fordi de i forvejen sidder med overblikket over hele indtaget af de akutte patienter.

- Det her handler om at justere en lille bitte centimeter af det samlede flowarbejde, som vi er i gang med. En lille centimeter, der har positiv betydning for det store hele. Vi skal hele tiden se, om vi kan forbedre vores arbejdsgange, så patienterne får et mere sikkert og sammenhængende forløb, fortæller Karoline Bech:

- Forandringen har betydet, at Hospitalsvisitationen – og dermed hele Hospitalsenheden Vest – har en større føling med belægningen og kapaciteten.

En koordinerende rolle
På kapacitetkonferencerne har sygeplejerskerne fra visitationen en koordinerende rolle. Det vil sige, at de starter og slutter møderne samt sørger for, at det er klart, hvilke aftaler der er indgået på konferencen.

- Når det brænder på, skal vi kunne finde alternativer i dialog med personale og ledelser. Som mødeledere synes jeg, vi får et godt overblik over hele organisationen, og det gør os i stand til at tænke i anderledes løsninger i forhold til, hvordan vi løfter pres på kapaciteten, fortæller sygeplejerske fra Hospitalsvisitationen, Pia Kristensen.

Kapacitetskonferencer er et af de centrale elementer i flowpakken, som de 12 akutsygehuse arbejder med i Sikkert Patientflow. Her gennemgår hver afdeling typisk via et skema på en storskærm sin kapacitet (forventede indlæggelser og udskrivelser), og på den måde får de sundhedsprofessionelle og ledelsen et overblik over sygehusets samlede kapacitet.