Dansk Selskab for Patientsikkerhed besøger de 12 akutsygehuse i projekt Sikkert Patientflow frem til den 8. oktober. Her får teamene sparring, feedback og coaching i forhold til deres forbedringsarbejde og de afprøvninger, de er i gang med.

På besøget på Hospitalsenheden Horsens viste personalet, hvordan metoderne fra Sikkert Patientflow har bredt sig til sygehusets fødegang og barselsafsnit. Her sikrer tavlemøder og kapacitetskonferencer samt opdaterede kliniske logistik-tavler et konstant overblik over antallet af nyfødte børn og barslende mødre, hvilket giver dem et godt og sikkert forløb.

- Vi får et bedre overblik over, hvor mange børn og mødre, der er på vej fra vores egen fødegang til barselsafsnittet, samt hvor mange der overflyttes fra barselsafsnittet eller neonatal-afdelingen på Aarhus Universitetshospital hertil Horsens, forklarer afdelingssygeplejerske Lene Ørnsholt fra barselsafsnittet på Hospitalsenheden Horsens:

- Det betyder, at vi kan fortsat kan tilbyde familierne gode og sammenhængende forløb selvom vi har travlt. Samtidig kan læger, jordmødre og sygeplejersker udføre dagens opgaver mere roligt, forudsigeligt og sikkert.

Familierne udskrives tidligere på dagen
Planlagte igangsatte fødsler og kejsersnit indgår også i planlægningen af næste dags ressourcetræk, og på barselsafsnittet planlægger personalet udskrivelserne allerede fra begyndelsen, når familierne kommer til afsnittet.

- Tidligere oplevede vi, at nogle familier blot ventede på stuegang, før de kunne tage hjem. Ventetiden opstod, fordi lægerne var nødt til at tage sig af andre opgaver først. Nu går vi stuegang tidligere på dagen, og lægerne får blandt andet hjælpe til passe akuttelefonen, så de kan koncentrere sig om stuegang, fortæller afdelingssygeplejerske på gynækologisk afsnit, Mette Nielsen. 

Tidligere udskrivelser betyder, at de nybagte mødre i højre grad kan regne med, at der er ledige barselssenge, og at familierne er mere friske til at komme hjem til en hverdag, som er ny.