Med metoder, som har skabt gode resultater på amerikanske sygehuse, forsøger 12 akutsygehuse i projekt Sikkert Patientflow at skabe mere sikre og sammenhængende behandlingsforløb for patienterne. Indsatsen omfatter blandt andet at reducere problemerne med ventetid og overbelægning.

For eksempel har Slagelse Sygehus med projekt Sikkert Patientflow fået mere styr på overbelægningen, hvilket blandt andet har betydet, at man har haft en periode på 39 dage i løbet af foråret uden patienter, der overnattede på gangene. Modsat før projektet hvor der altid var overnattende patienter på gangene.

Opløftende resultater
Derfor besøgte sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, Slagelse Sygehus og deltog i en kapacitetskonference, der er et af de centrale redskaber i Sikkert Patientflow.

På kapacitetskonferencen samles sygehusledelsen samt repræsentanter fra hver afdeling og gennemgår afdelingernes kapacitet (forventede indlæggelser og udskrivelser) typisk via et skema på en storskærm. På den måde får de sundhedsprofessionelle og ledelsen et overblik over sygehusets samlede kapacitet.

- Hele diskussionen om overbelægning på sygehusene er noget, der fylder rigtig meget både for patienter, pårørende og personale. Derfor er det opløftende at komme ud og se nogle, der rent faktisk har fundet løsninger på problematikken, siger sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde.

Slagelse Sygehus mener, at erfaringerne fra projekt Sikkert Patientflow er så gode, at de bør udbredes og udvikles.