Alle sygehusene har testet flowpakken. 11 sygehuse har implementeret kapacitetskonferencer. Seks sygehuse har tavlemøder i alle relevante afsnit og yderligere fem tester i dele af sygehuset med henblik på  fuld implementering. Alle oplever, at metoderne i projekt Sikkert Patientflow giver patienterne bedre behandling og styrker personalets arbejdsmiljø.

Der var noget at fejre, da de de 12 akutsygehuse i Sikkert Patientflow mødtes til læringsseminar den 9.-10. september 2015.

- I er på den rette sti og er godt i gang med at skabe en kultur, hvor I samarbejder på tværs af afsnit. I taler ikke længere om, at det er deres patienter. Det hedder vores patienter, sagde læge Jody Crane på seminaret.

Nye metoder og redskaber
Han er fra det amerikanske Institute for Healthcare Improvement og har som en del af Sikkert Patientflows fakultet fulgt projektet siden det første læringsseminar i marts 2014. Han har arbejdet med tilrettelæggelse af patientflow på sygehuse over hele verden og er glad for den måde, som sygehusene har taget metoderne i Sikkert Patientflow til sig.

- I har været på en imponerende læringsrejse, hvor I har tilegnet jer en masse nye metoder og redskaber til at skabe et bedre patientflow og identificere flaskehalse for flow. Disse redskaber og metoder gør, at I selv kan fortsætte forbedringerne, sagde Jody Crane.

Forbedringerne slutter ikke her
Ifølge den nuværende plan slutter selve projekt Sikkert Patientflow med udgangen af 2015, men sygeplejefaglige direktør på Hospitalsenheden Horsens og fakultet på Sikkert Patientflow, Inge Pia Christensen, slog på seminaret fast, at de 12 akutsygehuse vil arbejde videre med projektets metoder: 

- Sikkert Patientflow er kommet for at blive. Det er forsat meget at gøre, men vi er rigtigt godt på vej. Men husk at holde fast i viljen til at udvikle. Noget af det sværeste er at holde fast i arbejdet, når projektperioden er slut, og man går over til drift. Her har vi som ledere en afgørende rolle.