Hospitalsenheden Horsens har ændret arbejdsgangene for ergoterapeuterne og styrket tværfagligheden i forbindelse projekt Sikkert Patientflow. Tidligere mødte ergoterapeuterne først patienterne på stamafdelingen, når de havde været på akutafdelingen nogle dage, men nu arbejder ergoterapeuterne på tværs af akut- og stamafdelingen.

- Det betyder, at vi hurtigere kan igangsætte ergoterapeutisk undersøgelse og vurdering, men det betyder også, at vi tidligere kan begynde at planlægge udskrivelsen i forhold til genoptræningsplaner og vurdering af hjælpemiddelbehov, siger Lotte Frederiksen, ergoterapeut på Hospitalsenheden Horsens, til Fagbladet Ergoterapeuten:

- Alt i alt giver det et bedre forløb for patienten, der bliver fulgt fra starten. Samtidig bliver det ofte muligt at udskrive patienten tidligere end før.

I dag er to ud af fire ergoterapeuter på medicinsk sengeafsnit tilknyttet akutafdelingen.