Sygeplejerske Mette Kjær Nielsen er den i dag. Hun skal som den koordinerende sygeplejerske på Medicinsk Afsnit M1 på Regionshospitalet Silkeborg, der er en del af Hospitalsenheden Midt, have overblik over indlæggelser og udskrivelser.

M1 fungerer som Regionshospitalet Silkeborgs akutmodtagelse for de tre medicinske afsnit, der tilsammen har 61 senge fordelt med 23 på M1 og 19 på M2 og M3. M1 er et af de afsnit på Hospitalsenheden Midt, som er med i projekt Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow handler om blive bedre til at forudsige udskrivelser og indlæggelser samt at tilpasse ressourcerne, så akut indlagte patienter oplever et mere sikkert og sammenhængende sygehusforløb uden unødig ventetud. Det sker blandt andet ved tavlemøder på afsnitsniveau og kapacitetskonferencer på sygehusniveau.

Kl. 7.45
Dagens første kapacitetskonference foregår i M1’s personalerum. Der er seks personer tilstede med fast deltagelse fra de to andre medicinske afsnit, en fysioterapeut og en repræsentant fra det geriatriske team.

Denne morgen er status, at M1 har 21 patienter, hvor tre er på vej ind på afsnittet, mens to patienter formentlig kan udskrives. M2 har 19 patienter. En patient skal indlægges, mens to kan udskrives. M3 har 18 patienter og to på vej ind.

Mette leder kapacitetskonferencen. Telefonen afbryder hende en enkelte gang, men ellers har hun og kollegaerne fuldt fokus på at sikre et ordentligt flow omkring de medicinske sengepladser. Præcis klokken 8.00 rejser personalet sig med et skærpet fokus på de patienter, der kan udskrives. Blandt andet skal en fysioterapeut straks i gang med at vurdere funktionsniveauet hos to patienter med henblik på at få dem sikkert hjem.

Kl. 8.30
Mette befinder sig igen i M1’s personalerum, og denne gang gælder det M1’s tavlemøde. Hun står ved overblikstavlen og kan efter kapacitetskonferencen, som sluttede for en halv time siden, fortælle, at M1 ikke kan flytte en patient til M3, fordi afsnittet mangler ledige senge.

- Vi har overbelægning lige om lidt, understreger Mette overfor sine kollegaer.

Derfor fokuserer personalet i M1 på, hvilke patienter der kan overgå til et ambulant tilbud. I et samarbejde får Mette hurtigt fordelt læger på de patienter, som man forventer, kan komme hjem.

Kl. 9.00
M1’s personalerum er tomt i jagten på sikkert flow, og Mette sidder på sin koordinatorplads, hvor hun arbejder med listen over indlagte patienter og patienter, som er på vej ind på sygehuset:

- Nu lægger jeg den rækkefølge, patienterne skal ses i og prioriterer de patienter, som enten skal et andet sted hen på sygehuset eller udskrives. Lige nu er jeg faktisk i ’rød’, men jeg ved, at der er patienter på vej hjem.

Hospitalsenheden Midt trafiklysets farver til at beskrive belægningsgraden, og rød betyder, at M1 denne morgen ikke kan tage flere patienter. Det er et spørgsmål om tid, hvornår Mette må kontakte sin koordinerende kollega på Akutafsnit 2 på Regionshospitalet Viborg for at bede om hjælp.

Kl. 9.30
Den samlede kapacitetskonference for sygehuset er i gang på Akutafsnit 2. Mette deltager i konferencen via sin computer og giver status for det medicinske afsnit

Hun fortæller, at hun er ’rød’. For nyligt havde Viborg den farve, og så aftalte personalet, at patienterne skulle visiteres til Regionshospitalet Silkeborg.

- Med projekt Sikkert Patientflow har vi fået sat ekstra fokus på at hjælpe hinanden på tværs af afsnit og mellem vores sygehuse i Silkeborg og Viborg. Jeg synes, at vi er blevet skarpere på udskrivelserne, siger Mette.