Ifølge en kvalitativ undersøgelse på Hospitalsenhed Midt oplever de sundhedsprofessionelle, at metoderne i projekt Sikkert Patientflow gør en forskel. Af analysen fremgår det, at:

- Projekt Sikkert Patientflow er blevet en integreret del af dagligdagen på Hospitalsenhed Midt. De involverede medarbejdere oplever en stor værdi af deltagelse ved både tavlemøder og kapacitetskonferencer og ved projektet som helhed.

Mindre ’silo-tænkning’
Det centrale i projekt Sikkert Patientflow er, at de sundhedsprofessionelle afholder korte, daglige tavlemøder på afsnitsniveau og kapacitetskonferencer på sygehusniveau.  

På Hospitalsenhed Midt i Viborg deltager alle afsnit i kapacitetskonferencer med relevant data om kapacitet baseret på tavlemøder. Ifølge analysen sikrer konferencerne og møderne et fælles billede af, hvor mange patienter personalet forventer at indlægge og udskrive, så patienterne får et sikkert og sammenhængende forløb under indlæggelsen:

- Tavlemøderne fordrer mere stringent planlægning og tværfaglig flowdialog og kapacitetskonferencer har faciliteret et samarbejde, som ud over at skabe overblik og forudsigelighed, opbygger netværk og skaber relationer mellem hospitalets afdelinger. Det er disse relationer, så vanskelige at måle, der undertrykker ’silo-tænkning’ og skaber bedre forudsætninger for et sikkert og sammenhængende patientforløb på Hospitalsenhed Midt.