Sikkert Patientflow har været på besøg på projektsygehusene på Sjælland (Holbæk, Slagelse-Næstved, Hvidovre, Nordsjælland og Køge) i uge 22 og er i denne uge på besøg hos projektsygehusene i Jylland (Randers, Vest, Vendsyssel, Thy-Mors, Midt, Horsens og Kolding).

- Sygehusene har stor succes med at implementere kapacitetskonferencer, der skaber rammer for koordination af patientforløb på tværs af akutsygehuset. Fokus er nu på implementering af tavlemøderne, der er et vigtigt led i at sikre personalet i afsnittene det bedst mulige daglige overblik over de enkelte patientforløb, siger projektleder Louise Rabøl og fortsætter:

Fokus for sygehusenes arbejde er det gode patientforløb og et godt arbejdsmiljø. Derfor arbejder mange af sygehusene på at indsamle viden om patient- og medarbejderoplevelser i relation til patientforløb og arbejdstilrettelæggelse.