Udskrivelse begynder ved indlæggelse. Med det afsæt har ældremedicinsk afsnit på Sygehus Vendsyssel det seneste år afprøvet samtaler med patienter og pårørende, hvor man i fællesskab fastsætter mål for indlæggelse og udskrivelse.

- Formålet er, at alle patientforløb i afdelingen afvikles uden spildtid, og at der tænkes på planlægning af udskrivelse allerede ved indlæggelse. Patienterne skal ikke vente på en plan, efter de er blevet behandlet, siger ledende sygeplejerske på ældremedicinsk afsnit på Sygehus Vendsyssel, Dorte Nielsen:

- Vi kan sagtens tage hånd om behandling og udskrivelse på samme tid. Det gør indlæggelsestiden kortere, hvilket er afgørende for vores ældre patienter. De bliver nemlig nemt utrygge og konfuse i uvante omgivelser og har derfor bedst af at komme hjem, når det er forsvarligt.

Tidligt samarbejde med patienter og pårørende
Målsamtalen på en halv time finder sted indenfor de første 24-48 timer af indlæggelsen. Her sætter et tværfagligt team bestående af en læge, sygeplejerske, terapeut og evt. diætist sig sammen med patienten og de pårørende.  

- Patienten sætter dagsordenen og inddrages aktivt. Vi lytter til patienten og de pårørendes version af, hvad der er årsag til indlæggelsen, og herefter supplerer vi med vores observationer. På den baggrund lægger vi sammen en plan for, hvad der skal ske under indlæggelsen, om noget kan gøres ambulant, og hvor lang tid patienten skal være indlagt, fortæller Dorte Nielsen:

- Vi inddrager patienterne og de pårørende tidligt som muligt i indlæggelsesforløbet, så vi drager nytte af deres viden, hvilket er afgørende for et succesfuldt behandlingsforløb. Samtidig er samtalen en mulighed for sammen at planlægge, hvad vi kan gøre på hospitalet, og hvad den kommunale ældreplejes rolle er.

Positive tilbagemeldinger fra patienter og personale
Lægen dikterer referat af samtalen, som udleveres til patienten. Dermed kan alle parter se, hvad er der aftalt, og hvad der skal ske under indlæggelsen. Opstår der ændringer undervejs, og planen ikke holder, er der mulighed for en ny målsamtale.

- Patienterne og de pårørende føler sig inddraget i og godt informeret om planlægningen af indlæggelsesforløbet. De føler sig privilegeret og hørt, når der sidder sammen med et tværfagligt team, som de kan stille spørgsmål. De får en klar fornemmelse af, hvad målet for indlæggelsen og udskrivelsen er. Det betyder en større patientsikkerhed og -tilfredshed, siger Dorte Nielsen:

- Personalet har samme positive tilbagemeldinger og har tilkendegivet, at selv om samtalerne kan være tidskrævende, har de langt færre forstyrrelser på den lange bane på grund af tidlig inddragelse af pårørende samt dokumenteret mål for indlæggelsen og udskrivelsen.