Større samarbejde og mindre silotænkning på sygehusene. Det er en af de løsninger i projekt Sikkert Patientflow, der skal sikre bedre behandlingsforløb for patienterne.

Regionshospitalet Randers er godt i gang med at nedbryde siloer i forbindelse med Sikkert Patientflow. Således har sygehuset siden juni 2015 afprøvet et nyt tiltag, hvor sygeplejerskerne på intensiv terapiafsnit hjælper deres kollegaer på medicinsk afsnit 4 (geriatrisk afsnit), når der ikke er travlt på intensiv.

- Intensiv er en akutafdeling, der skal have et beredskab. Derfor skal vi møde otte på arbejde, da vi kan have otte patienter på afdelingen. Nogle gange er der ikke patienter på alle stuerne, og så er det, vi kan tilbyde at sende et par sygeplejersker op på medicinsk afdeling, fortæller Anisette Høgenhaven, afdelingssygeplejerske på intensiv terapiafsnit, til Randers Amtsavis.

Sygehuset som sammenhængende system
De nye arbejdsgange er dog ikke uden udfordringer, men ifølge Tina Engstrøm, afdelingssygeplejerske på medicinsk afsnit 4, er de til at overkomme.

- Det er klart, at de har nogle andre kompetencer, end vi har. De er rigtig gode til de meget syge patienter og det akutte, mens de mangler noget erfaring på det geriatriske område. De kan gå ind og yde den ekstra pleje og omsorg, som vi ikke lige altid har tid til, men gerne vil udføre.

Ifølge Anisette Høgenhaven, afdelingssygeplejerske på intensiv terapiafsnit, viser forsøget med at udveksle kollegaer, at løsningen på problemer med patientflow er at tænke sygehuset som et sammenhængende system:

- Vi skal i højere grad til at se os selv som ansatte i huset i stedet for kun at tilhøre en afdeling.