- Tavlemøderne og kapacitetskonferencer har betydet, at personalet nu i langt højere grad end tidligere har overblik over indlæggelser og udskrivelser af akutte patienter i eget afsnit og på tværs af sygehuset. Det overblik understøtter, at fordeling af patienter mellem afdelingerne bliver et fælles anliggende, som løses på den mest hensigtsmæssige måde for patienterne. 

Sådan skriver projektleder i Sikkert Patientflow, Louise Rabøl, og sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Vibeke Rischel, i et indlæg i magasinet Hospital Drift & Arkitektur. Et indlæg, hvor de også peger på udfordringer:

- Der er stadig meget arbejde for akutsygehusene, inden de kan sige, at der er forudsigelighed i patientflowet, og ikke alt kan rummes inden for rammerne af dette toårige projekt.