To tredjedele af patienterne oplever ventetid akutmodtagelsen. Det viser Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), som for første gang har undersøgt, hvordan patienterne oplever besøget i akutmodtagelsen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har - sammen med regionerne, Dansk Regioner og TrygFonden - iværksat projekt Sikkert Patientflow, som skal reducere ventetid på diagnostik og behandling.

- Unødig ventetid på diagnostik, overflytning og behandling er problematisk. Forsinkelserne betyder dårligere oplevelser for patienterne, og samtidig påvirker det arbejdsmiljøet hos personalet negativt, siger Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Tavlemøder og kapacitetskonferencer giver oveblik
For at nedbringe ventetiden afholder de 12 akutsygehuse i Sikkert Patientflow som noget nyt korte, daglige tavlemøder på afsnitsniveau og kapacitetskonferencer på sygehusniveau. Her skaber de sundhedsprofessionelle et fælles overblik over de indlagte patienter, tilpasser ressourcerne og finder flaskehalse.

En række amerikanske hospitaler har gennem flere år succesfuldt brugt metoderne, som skaber bedre overblik over patienternes forløb. For eksempel har UPMC Shadyside Hospital i Pittsburgh elimineret forsinkelser ved overflytninger mellem afdelinger.

- Løsningen er at se på akutsygehuset som et sammenhængende system og håndtere ventetid, indlæggelser og udskrivelser langt mere systematisk, end vi har gjort tidligere. På den måde bliver sygehusene bedre til at udnytte deres kapacitet, siger Beth Lilja.

Projekt Sikkert Patientflow løber frem til udgangen af 2015.