To tredjedele af patienterne angiver, at de har oplevet ventetide på sygehuset, viser den nye LUP-undersøgelse. Blandt andet svarer patienterne, at de har oplevet utilstrækkelig information om, hvorfor de venter, og hvor lang tid de skal vente. Mellem 45 og 61 procent svarer, at de ”slet ikke” fik information om udviklingen i ventetiden og årsagen til den.

Men samlet har 66 procent af patienterne en positiv oplevelse af deres besøg i akutmodtagelsen, og de er især glade for personalet og behandlingen. Således oplever patienterne, at de sundhedsprofessionelle lytter til deres beskrivelse af sygdommen. 

Resultaterne i LUP Akutmodtagelse baserer sig på spørgeskemasvar fra 6.764 patienter, der har haft et akut ambulant besøg – uden efterfølgende indlæggelse – i en akutmodtagelse i perioden 20. august til 9. september 2014.