Tavlemøder og kapacitetskonferencer sikrer et bedre arbejdsmiljø, da de skaber overblik over sygehusets kapacitet og nedbryder siloer. Det oplever personalet på Regionshospitalet Randers.

- Vi får faktisk flere og flere positive tilbagemeldinger fra patienter, der fortæller, hvor dejligt det var at få en hurtig afklaring af, hvad de fejlede og derefter hurtigt blive indlagt på den relevante afdeling og der straks komme i gang med behandlingen. Den slags feedback bidrager i sig selv til det gode arbejdsmiljø, fortæller Bente Fogh, oversygeplejerske på medicinsk afdeling på Regionshospitalet Randers, til Randers Amtsavis.

På tavlemøderne danner de sundhedsprofessionelle sig et overblik over, hvilke patienter der skal udskrives i løbet af dagen, og hvilken information de skal have i forbindelse med udskrivelsen. Hermed kan sygehuset reducere genindlæggelser.

På kapacitetskonferencerne danner de sundhedsprofessionelle og ledelsen sig et overblik over sygehusets samlede kapacitet og imødegår eventuelle problemer med overbelægning i nogle afsnit.