Rapporten fra det amerikanske Institute of Medicine beskriver forskellige redskaber og metoder fra amerikanske sygehuse som eksempelvis fleksibel tidsbestilling baseret på patientens behov, telemedicinske løsninger samt afvikling af operationer med mindre ventetid.

- Udover at nedbringe ventetid har disse initiativer også øget tilfredsheden blandt patienterne uden tilførsel af ekstra ressourcer, fortæller læge og projektleder i Sikkert Patientflow, Louise Rabøl fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 

Relevant rapport for Danmark
Rapporten udkommer som svar på nogle af de udfordringer, det amerikanske sundhedsvæsen står overfor med en ny stor gruppe sundhedsforsikrede patienter i forbindelse med det såkaldte ’affordable care act’.

- Trods den amerikanske kontekst er rapportens fokus på udvikling og afprøvning af nye initiativer, der nedbringer ventetid og øger patienttilfredshed uden tilførsel af flere ressourcer, også relevant for det danske sundhedsvæsen, siger Louise Rabøl.