Det walisiske flowprojekt havde inviteret Sikkert Patientflow og Hospitalsenheden Horsens til at deltage i deres læringsseminar i september for at præsentere det danske flowprojekt for waliserne. Samtidig var den danske gruppe inviteret til at lære aferfaringerne fra Wales for at få idéer til det danske arbejde med skabe et sikkert og sammenhængende flow gennem hele akutsygehuset uden unødig ventetid. 

Først gik turen til Princess of Wales Hospital for at se, hvordan personalet konkret arbejder med flow. Her viste de sundhedsprofessionelle det såkaldte Big Room, som er et slags inspirationsrum for personalet, hvor væggene blandt andet er fyldt med patienthistorier, artikler og  seriediagrammer. Her mødes nogle af de sundhedsprofessionelle en gang om ugen for at lære af hinanden.

Hospitalsenheden Horsens præsenterede sine erfaringer
På selve læringsseminaret fik Hospitalsenheden Horsens mulighed for at præsentere arbejdet med Sikkert Patientflow. Her fortalte projektleder Christina Egelund Antonson for eksempel om sygehusets brug af tavlemøder og kapacitetskonferencer.

Nogle af de idéer, som Sikkert Patientflow tog med hjem fra læringsseminaret i Wales, er Gantt Chart og seriediagram, der er vist på billederne nedenfor.

- Gantt Chart og seriediagrammet kan lære os om mønstre i ventetider og forsinkelser. De giver et godt overblik over, hvor meget tid i patientforløbet, der reelt er spildtid og hvad vores patietner venter på, forklarer projektleder Louise Rabøl fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.