I oktober og november besøgte Dansk Selskab for Patientsikkerhed - som står bag Sikkert Patientflow - projektsygehusene. Projektteamene og sygehusledelserne viste data og gennemgik afprøvninger. Derudover gav Dansk Selskab for Patientsikkerhed feedback og vejledning i forhold til de udfordringer, sygehusene er stødt på i forbedringsarbejdet.

- Besøgene på projektsygehusene viser, at de er nået langt med at implementere flowpakken. Sygehusene er godt i gang med at afprøve metoder til at skabe overblik over kapaciteten blandt andet ved hjælp af tavlemøder på afdelingerne og kapacitetskonferencer på sygehusniveau, fortæller projektleder Louise Rabøl fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.