Det skal være slut med, at patienterne oplever at vente for længe på diagnostik og behandling på sygehuset. Derfor iværksætter regionerne, Danske Regioner, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden projekt Sikkert Patientflow, som skal reducere ventetiden. Det skal ske, ved at sundhedspersonalet bliver bedre til at forudsige antallet af indlæggelser og udskrivelser samt planlægge patienternes forløb. 

- Alle akutte patienter bliver modtaget i akutmodtagelsen. Her bliver nogle diagnosticeret og behandlet, mens andre skal videre til anden relevant afdeling for at blive diagnosticeret, behandlet og få den rette pleje. Hvis vi ikke benytter systematiske metoder til at planlægge forløbet for patienterne, opstår der let flaskehalse, og så venter patienterne for længe på behandling. Det er ikke godt for patienternes sikkerhed og personalets arbejdsmiljø, siger Peter Larsen, konstitueret sundhedsdirektør i Region Nordjylland og formand for projektets styregruppe.

11 akutsygehuse fra de fem regioner deltager i Sikkert Patientflow, der løber frem til udgangen af 2015.

Tavlemøder til gavn for patienterne
Et centralt redskab i arbejdet med at forbedre patienternes oplevelser på sygehuset og nedbringe ventetiden er daglige tavlemøder på afdelingerne og kapacitetskonferencer på sygehusniveau. Her sammenholder personalet forudsigelser om udskrivninger med forudsigelser om indlæggelser. Det skaber bedre overblik over patienternes forløb.

- Historiske erfaringer på et sygehus kan udnyttes bedre. For eksempel ved vi, at folk typisk bliver indlagt mandag og onsdag, men ikke så meget tirsdag, og at de ankommer efter frokost. En simpel viden, som skal udnyttes til den rigtige bemanding på det rigtige tidspunkt. Sker det, vil patienterne opleve kortere ventetid, da personalet kan tilpasse denne viden til driften, fortæller Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Gode nationale og internationale erfaringer
Til at forudsige indlæggelser, udskrivelser og flaskehalse har Hospitalsenheden Horsens brugt kapacitetskonferencer siden marts 2013 og tavlemøder siden december 2013. Det har allerede skabt resultater.

- Patienterne oplever en bedre kommunikation mellem afdelingerne på sygehuset, hvilket betyder, at de ikke venter på at diagnostik og behandling. De kommer tidligere hjem, da vi har flyttet udskrivelsestidspunktet fra eftermiddag til formiddag. Det betyder, at vi udnytter sygehusets kapacitet meget bedre til gavn for patienternes sikkerhed, fortæller Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør på Hospitalsenheden Horsens. 

En række amerikanske hospitaler har gennem flere år brugt metoderne med succes. Cincinnati Childrens Hospital har reduceret antallet af patientskader og –fejl, mens UPMC Shadyside Hospital i Pittsburgh har mindsket indlæggelsestiden og elimineret forsinkelser ved overflytninger mellem afdelinger.