Det siger syeghusene om Sikkert Patientflow.

 


Tove Kristensen
Sygeplejefaglig direktør ved Hospitalsenhed Midt

- Det er vores ambition, at patienterne ikke skal opleve unødig ventetid på diagnostik og behandling på hospitalet. Hospitalsenhed Midt vil som noget nyt mindske ventetiden ved, at personalet bliver bedre til at forudsige antallet af indlæggelser og udskrivelser samt planlægge patienternes forløb på timebasis.

 


Knut Borch-Johnsen
Vicedirektør på Holbæk Sygehus 

- Det er vigtigt, at patienterne kommer det rigtige sted hen på det rigtige tidspunkt, og at der reelt bliver sammenhæng i hele forløbet. Sikkert Patientflow er en god metode til at sikre et bedre forløb fra akutafdelingen, hvor vi modtager patienterne og videre ind i afdelingerne, hvor patienten skal behandles. Det giver et overblik over, hvem der er plads til her og nu, og hvilke patienter der er klar til udskrivning.

- Vi planlægger patienternes rejse gennem sygehuset helt fra starten og gør det på patientens præmisser. Det sker i et system, hvor vi bruger måltavler og tavlemøder til at identificere de flaskehalse, der kan være - og til at komme udenom disse flaskehalse.

 


Tina Futtrup
Viceklinikchef i Klinik Akut på Sygehus Vendsyssel 

- Vi sikrer, at vores kapacitet bliver brugt bedst muligt. Speciallægerne kommer til patienterne i akutmodtagelsen i stedet for at vente på, at patienterne bliver bragt til dem, og vi har størst bemanding i de timer, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at patienterne ankommer. På den måde får vi færre flytninger og mindsker ventetiden for patienterne, fordi vi hurtigere får en korrekt vurdering af patientens situation.