Hvordan søger Marriott Hotel for femstjernet flow? Og hvad er sammenhængen mellem ledelse og flow på et apotek? Det var nogle de spørgsmål, man kunne få svar på ved Sikkert Patientflows workshop på Patientsikkerhedskonferencen 2014. Her var forskellige brancher iniviteret til at fortælle om deres erfaringer med at få skabt et sikkert flow.

Der var oplæg fra et apotek, et hotel og en ingeniørvirksomhed. De arbejder med problemstillinger, der har klare paralleller til sygehusvæsenet.