I maj og juni besøger projektsekretariatet fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed projektsygehusene. Her får teamene sparring, feedback og coaching i forhold til de udfordringer, de er stødt på i forbedringsarbejdet. Enhederne får også mulighed for at stille spørgsmål og vise nogle af de initiativer, de har sat i gang.

Tirsdag den 20. maj var turen kommet til Slagelse Sygehus, som fik besøg af projektleder Louise Rabøl og konsulent Tina Lynge. Kvalitetskonsulent Pia Bakkegaard, der er koordinator for Sikkert Patientflow på Slagelse Sygehus, havde samlet repræsentanter fra de tre afdelinger, som indtil videre er med i projektet: ledende oversygeplejerske Jette Jensen og ledende overlæge Connie Lærkholm fra akutafdelingen, specialesygeplejerske Henriette Hald Hansen 24-timers-afsnittet, afdelingssygeplejerske Heidi Madsen fra akut 2, afdelingssygeplejerske Sofie Malmberg Medicinsk afsnit B1.

Slagelse på rette vej
Sikkert Patientflow har til formål at skabe mere sikre og sammenhængende behandlingsforløb for indlagte patienter, blandt andet ved at sygehusene bliver bedre til at planlægge og forudsige indlæggelser og udskrivelser. På nogle punkter er Slagelse Sygehus allerede rigtigt godt på vej. For eksempel har flere afdelinger allerede tradition for tavlemøder, som er et af de redskaber, projektet anbefaler.

Sygehuset er for nylig gået i gang med at holde kapacitetskonferencer og tester i øjeblikket, hvilket tidspunkt der passer bedst i hospitalets rytme. Endnu har man ikke fundet et velegnet lokale til de daglige konferencer, hvilket blandt andet skyldes, at Slagelse Sygehus strækker sig over et stort geografisk område.

Bedre forudsigelse
Afdeling B1, som er et stort medicinsk sengeafsnit, har styr på at få planlagt og registereret, hvornår patienterne forventes udskrevet. Afdelingen registerer også, hvornår udskrivning rent faktisk sker. Det er en forudsætning for, at man kan udregne den såkaldt forudsigelsesprocent, som er et af nøgletallene i Sikkert Patientflow.

Det er meningen, at hver afdeling rapporterer tallene ved den samlede kapacitetskonference, så der kan beregnes en forudsigelsesprocent på sygehusniveau. Erfaringerne, der ligger til grund for projektet, viser, at hvis sygehusets samlede forudsigelsesprocent er på over 70 procent opstår der ikke køer i akutmodtagelsen.

Et andet parameter, der måles på i Sikkert Patientflow, er 'boarding time'. Det er den tid, der går fra patienten er færdigbehandlet i akutmodtagelsen, til patienten modtages i stamafdelingen. Det er stadig blandt udfordringerne på Slagelse Sygehus. Det er nemlig ikke altid fuldstændigt klart, hvornår en patient er færdigbehandlet og klar til at blive flyttet videre fra akutmodtagelsen. 

Fra uge 26 rulles projektet ud til yderligere fem medcinske afdelinger. De kirurgiske kommer til senere.