Slagelse Sygehus har indtil videre besat fem ud af de seks stillinger som flowkoordinator. Konkret består deres arbejde blandt andet i at medvirke til at skabe et overblik over sengekapaciteten i forhold til det samlede antal patienter på sygehuset.

- Flowkoordinatorerne skal understøtte det arbejde, vi er i gang med i Sikkert Patientflow. De skal styre sygehuset på et overordnet niveau, så patienternes forløb gennem sygehuset bliver sikkert og sammenhængende, mens sygehusets sengekapacitet udnyttes bedst muligt, siger Pia Bakkegaard, projektleder og kvalitetskonsulent på Slagelse Sygehus.

Gode erfaringer fra Horsens
Siden januar 2014 har Hospitalsenheden Horsens haft seks flowkoordinatorer. To af flowkoordinatorerne fra Slagelse Sygehus har da også været på besøg på Hospitalsenheden Horsens for at dele viden og se på arbejdsgange.

I Horsens er de seks flowkoordinatorer forankret i Akutafdelingen. De sørger for, at patienterne kommer videre fra Akutafdelingen indenfor 48 timer og sikrer overflytninger mellem afdelinger for eksempel fra intensiv afsnit til kirurgisk afdeling. Dermed sikre sygehuset, at den rigtige patient er i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt.

- Med flowkoordinatorfunktionen er vi med til at understøtte det gode patientforløb og de gode overflytninger. Flowkoordinatorernes indsats har også medført, at alle afdelinger har et større indblik i hinandens arbejdsområde og opgaver, fortæller Christina Egelund Antonsen, projektleder og innovationskonsulent på Hospitalsenheden Horsens.