Den 7.-10. december 2014 afholdt det amerikanske Institute for Healthcare Improvement for 26. gang National Forum on Quality Improvement in Health Care. Projekt Sikkert Patientflow var også repræsenteret ved konferencen.

Hospitalsenheden Horsens præsenterede således sine erfaringer og resultater fra arbejdet med at skabe et sikkert og sammenhængende forløb for patienterne. Blandt andet fortalte de om erfaringerne med tavlemøder, kapacitetskonferencer og flowkoordinatorer.

Konferencen foregik i Orlando, og flere end 5000 mennesker deltog.