Hospitalsenheden Horsens har siden maj 2013 haft et særskilt fokus på flow. Derfor var projektledere og sygehusledelser fra de 11 andre projektsygehuse draget til Jylland for deltage i tavlemøder og kapacitetskonfencer.

I maj 2013 begyndte Hospitalsenheden Horsens at arbejde med kapacitetskonferencer, og fra december 2013 har sygehuset også indført tavlemøder. Derudover har sygehuset ansat fire flowkoordinatorer, som leder kapacitetskonferencerne samt sparrer med akutvagten, speciallægen og afdelingssygeplejersken.

Efter 15 måneder med fokus på flow i Horsens er opbakningen til forandringerne stor hos alle faggrupper og afdelinger til forandringerne. Et vigtigt resultat er, at man dagligt systematisk følger op på, om patienterne har fået udført de nødvendige undersøgelser og behandlinger for derved at forhindre unødig ventetid.