Ni procent. Så meget større er dødeligheden for patienter på medicinske afdelinger med høj belægningsprocent sammenlignet med afdelinger, hvor belægningen er lavere. Det viser et dansk forskningsprojekt, som er offentliggjort i tidsskriftet Health Affairs. Resultatet understreger vigtigheden af projektet Sikkert Patientflow, hvor sygehusene fokuserer på at blive bedre til at planlægge og forudsige indlæggelser og udskrivelser.

Den nye undersøgelse har gjort brugt danske registre til at kortlægge 2,65 millioner indlæggelser på medicinske sengeafdelinger i perioden 1995 til 2012. Der er indhentet oplysninger om belægningsprocenten på sygehusene samt dødelighed under indlæggelse og i perioden 30 dage efter udskrivelsen. Resultatet er, at dødeligheden under indlæggelse og i 30-dagesperioden efter udskrivelse er ni procent højere blandt patienter, der har været indlagt på en afdeling med overbelægning.

Forskningen er gennemført af de tre danske forskere Flemming Madsen, Steen Ladelund og Allan Linneberg.