26 maj 2016

Regionshospitalet Randers afprøver flowkoordinatorer

De næste seks måneder vil Regionshospitalet Randers afprøve ordningen med flowkoordinatorer. © Regionshospitalet Randers

Flowkoordinatorer skal sikre bedre forløb for patienterne på tværs af sygehuset.

09 mar 2016

Video: Sådan skaber Sikkert Patientflow sikre og sammenhængende patientforløb

Som en del af projekt Sikkert Patientflow afholder akutsygehusene hver dag kapacitetskonference. Her mødes repræsentanter fra alle sygehusafsnit for at skabe et overblik over sygehusets samlede kapacitet. Foto: Kim Hansen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Se video om, hvordan de 12 akutsygehuse arbejder med metoderne fra Sikkert Patientflow.

07 mar 2016

Samtaler på Holbæk Sygehus giver en tryg udskrivelse

Overlæge Hans Ulrik Ahler-Toftehøj og sygeplejerske-souschef Gitte Olsen står bag statussamtalerne med patienter og pårørende på Ortopædkirurgisk Afdeling på Holbæk Sygehus, som giver større tryghed i udskrivelse. © Holbæk Sygehus

Ortopædkirurgisk Afdeling på Holbæk Sygehus har indført en fast samtale om udskrivelse med hoftebrudspatienter og deres pårørende.

04 feb 2016

Hospitalsenheden Horsens fortsætter arbejdet med Sikkert Patientflow

Hospitalsenheden Horsens fortsætter arbejdet med Sikkert Patientflow. Sådan lyder budskabet fra sygehusdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, projektleder Christina Egelund Antonsen og sygeplejefaglige direktør Inge Pia Christensen. © Hospitalsenheden Horsens

Ambitionen i 2016 for Hospitalsenheden Horsens er at fastholde og udbygge de gode resultater fra projektet Sikkert Patientflow.

02 feb 2016

Sikkert Patientflow skal udbredes til flere akutsygehuse

Sundhedsminister, Sophie Løhde, har tidligere besøgte henholdsvis Slagelse og Holbæk Sygehus for at se deres arbejde med metoderne fra Sikkert Patientflow. © Region Sjælland

Sundhedsministeren og partierne bag finansloven 2016 har indgået aftale om en akutpakke, som afsætter penge til udbredelse af metoderne fra Sikkert Patientflow.

25 jan 2016

Sikkert Patientflow er en succes i Slagelse

Den 20. januar fejrede Slagelse Sygehus de gode resultater fra arbejdet med Sikkert Patientflow. © Region Sjælland

Markant fald i overnattende patienter på gangene og kortere indlæggelsestid. Det er nogle af de resultater, som Sikkert Patientflow har skabt på Slagelse Sygehus.

21 jan 2016

Sundhedsminister besøger Holbæk Sygehus

Ved forhandlingerne om akutpakken med partierne bag finansloven 2016 vil sundhedsminister Sophie Løhde foreslå, at man udbreder Sikkert Patientflow til hele landet som et synligt resultat. © Region Sjælland

Sophie Løhde lagde vejen forbi Holbæk Sygehus for at høre om erfaringerne fra projekt Sikkert Patientflow, som spiller en central rolle i forhandlingerne om akutpakken.

21 dec 2015

Enkle metoder reducerer overbelægning på sygehuse

Kapacitetskonferencer på Slagelse Sygehus, som er med i Sikkert Patientflow, har reduceret antallet af patienter på gangene markant. © Region Sjælland

Der kan gøres noget ved problemerne med overbelægning og patienter på gangene på de danske sygehuse. Det viser en erfaringsopsamling fra projektet ’Sikkert Patientflow’, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner og TrygFonden står bag.

14 dec 2015

Sikkert Patientflow sikrer bedre arbejdsmiljø

Projekt Sikkert Patientflow har en positiv afsmitning på arbejdsmiljøet, oplever personalet på Regionshospitalet Randers. © Regionshospitalet Randers

Metoderne fra Sikkert Patientflow resulterer i mere glade medarbejdere på Regionshospitalet Randers.

11 dec 2015

Sundhedsminister vil udbrede flowkoordinatorer

Sundhedsminister Sophie Løhde besøgte Slagelse Sygehus i september 2015. Hun så sygehusets arbejde med projekt Sikkert Patientflow og fulgte blandt andet flowkoordinator Anette Skytte. © Region Sjælland

Sophie Løhde er parat til at iværksætte uddannelse af flere sygeplejesker til flowkoordinatorer inspireret af Sikkert Patientflow.

17 nov 2015

Information om ventetid giver bedre patientforløb

Løbende information om ventetid betyder, at patienterne oplever forløbet kortere, viser undersøgelse fra Regionshospitalet Randers. © Colourbox

Regionshospitalet Randers har skygget patienter for at afdække flaskehalse og udfordringer med flow.

06 nov 2015

Video: Se sundhedsministerens besøg på Slagelse Sygehus

DR's politiske magasin 'Bag Borgen' stillede skarpt på Slagelse Sygehus' succes med at nedbringe antallet af patienter på gangene.

Sophie Løhde roser Sikkert Patientflow i DR’s politiske magasin Bag Borgen.

27 okt 2015

Ergoterapeuter skaber sikkert patientflow på Hospitalsenheden Horsens

Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens tilbyder ergoterapeutiske ydelser allerede ved indlæggelsen, da ergoterapeuterne har fået sin daglige gang på afdelingen. © Hospitalsenheden Horsens

På Hospitalsenheden Horsens er ergoterapeuter tilknyttet akutafdelingen.

09 okt 2015

Sygehus Thy-Mors indfører åben adgang til røntgen for indlagte patienter

Nu skal der ikke bestilles tid, men røngten sker, når patienterne dukker op i det billeddiagnostiske afsnit på Sygehus Thy-Mors. © Colourbox

Inspireret af Kolding Sygehus har Sygehus Thy-Mors afskaffet tidsbestilling til røntgen for indlagte patienter.

24 sep 2015

Sikkert Patientflow spreder sig til barselsafsnit

Personale fra Hospitalsenheden Horsens fortæller projektleder Louise Rabøl og Improvement Advisor Rie Johansen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed om, hvordan sygehuset har skabt sikkert flow på fødegangen og i barselsafsnittet. © Hospitalsenheden Vest

Besøg på sygehusene viser, at flere afdelinger får glæde af metoderne fra projekt Sikkert Patientflow.

23 sep 2015

International flowekspert: ”Imponerende læringsrejse”

Jody Crane fra Institute for Healthcare Improvement er glad for dem måde, som sygehusene har taget metoderne i projekt Sikkert Patientflow til sig. Foto: Bjarke Lund Larsen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den 9.-10. september 2015 afholdt projekt Sikkert Patientflow det indtil videre sidste læringsseminar, og de 12 sygehuses arbejde blev rost af international flowekspert.

14 sep 2015

Billedserie: Læringsseminar 4

Over 200 fra de 12 akutsygehuse i projekt Sikkert Patientflow deltog i det indtil videre sidste læringsseminar. Foto: Bjarke Lund Larsen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den 9.-10. september foregik det fjerde læringsseminar i Sikkert Patientflow, hvor over 200 deltagere fra 12 sygehus fejrede forbedringsarbejdet.

07 sep 2015

Minister viser interesse for projekt Sikkert Patientflow

Personale på Slagelse Sygehus og Sikkert Patientflows projektleder Louise Rabøl fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed (foto: til højre) fortalte sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (foto: til venstre), om metoderne i Sikkert Patientflow. Foto: Frits Bredal © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, deltog i kapacitetskonference på Slagelse Sygehus.

05 sep 2015

Visitationen skaber overblik og flow på Hospitalsenheden Vest

Det blev fejret, da det blev permanent, at sygeplejerskerne fra visitationen leder kapacitetkonferencerne på Hospitalsenheden Vest. Foto: Emil Steen Sanggaard © Hospitalsenheden Vest

Sygeplejerskerne fra visitationen på Hospitalsenheden Vest leder nu permanent kapacitetskonferencerne.

04 sep 2015

Færre patienter på gangene på Slagelse Sygehus

I løbet af foråret var der en periode på 39 dage, hvor der ikke var nogle patienter, som overnattede på gangene på Slagelse Sygehus. Før projekt Sikkert Patientflow var der altid patienter, som lå på gangene natten over. © Colourbox

Patienter på gangene er efterhånden et sjældent syn på Slagelse Sygehus.

25 aug 2015

Rapport fremhæver metoder fra Sikkert Patientflow

Rapporten 'Et kvalitetsprogram – Fra Patientsikkert Sygehus til forbedringsarbejde på sundhedsområdet' bygger blandt andet på erfaringerne fra projekt Sikkert Patientflow. Foto: Søren Svendsen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

En ny rapport fokuserer på de metoder, som de 12 projektsygehuse anvender i Sikkert Patientflow.

18 aug 2015

Amerikansk rapport: Sådan kan sundhedsvæsnet nedbringe ventetid

Fleksibel tidsbestilling baseret på patientens behov er et af de eksempler, som rapporten fra det amerikanske Institute of Medicine fremhæver. © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

En ny rapport afdækker en række ’best practices’, som kan reducere ventetid på blandt andet sygehuse.

22 jul 2015

Slut med silotænkning

På Regionshospitalet Randers hjælper sygeplejerskerne på intensiv terapiafsnit deres kollegaer på medicinsk afsnit 4 (geriatrisk afsnit), når der ikke er travlt på intensiv. © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

På Regionshospitalet Randers, som deltager i Sikkert Patientflow, hjælper sygeplejerskerne hinanden på tværs af afdelinger.

20 jul 2015

Magasin sætter fokus på Sikkert Patientflow

Magasinet Hospital Drift & Arkitektur sætter fokus på de hidtidige erfaringer fra projekt Sikkert Patientflow. © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Læs artikel om projekt Sikkert Patientflow i magasinet Hospital Drift & Arkitektur

15 jul 2015

Video: Sådan får Slagelse Sygehus patienterne væk fra gangene

Christie Moestrup, flowkoordinator på Slagelse Sygehus, ved det skema, som hospitalet bruger på kapacitetskonferencerne.

En tavle spiller en central rolle i Slagelse Syghus' arbejde. Se video.

06 jul 2015

Pressen sætter fokus på gode resultater fra Slagelse Sygehus

P4 Sjælland og Sjællandske omtaler de markante forbedringer for patienterne, som Slagelse Sygehus har opnået. © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Hør indslag fra P4 Sjælland og læs artikel fra Sjællandske.

05 jul 2015

Tilmelding til læringsseminar er åbnet

Læringseminar 4 foregår på Comwell Kolding den 9.-10. september. Foto: Michael Bang © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den 9.-10. september afholder Sikkert Patientflow det fjerde læringsseminar.

02 jul 2015

Nye metoder får patienterne væk fra gangene

På Slagelse Sygehus var der i maj kun otte patienter på gangene mod 150 i januar. © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Ved hjælp af metoder fra amerikanske hospitaler reducerer 12 akutsygehuse i projekt Sikkert Patientflow problemerne med overbelægning og patienter på gangene.

25 jun 2015

Målsamtaler skaber sikre udskrivelser

Målsamtalen på en halv time finder sted indenfor de første 24-48 timer af indlæggelsen, hvor et tværfagligt team sætter sig sammen med patienten og de pårørende. Foto: Michael Bang © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Med udgangspunkt i patienternes behov holder ældremedicinsk afsnit på Sygehus Vendsyssel målsamtaler om indlæggelse og udskrivelse.

22 jun 2015

Undersøgelse: Metoderne i Sikkert Patientflow skaber resultater

Ifølge en ny undersøgelse fra Hospitalsenhed Midt oplever personalet, at kapacitetskonferencerne og tavlemøderne gør en forskel og skaber et mere sikkert og sammenhængende indlæggelsesforløb for patienterne. © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Tavlemøder og kapacitetskonferencer er afgørende for at skabe et sikkert patientforløb, viser ny analyse fra Hospitalsenhed Midt.

19 jun 2015

Lounge skal give patienter på Slagelse Sygehus en sikker udskrivelse

En sygeplejefaglig udskrivningsguide gennemgår medicinliste, udskrivningsrapport og epikrise og sørger for, at patienterne er klar over, hvad der skal følges op på. © Slagelse Sygehus

Færre patienter på gangene og færre unødige genindlæggelser samt højere patienttilfredshed er målet med udskrivningsloungen.

08 jun 2015

Video: "Ingen varige forbedringer uden involvering fra ledelsen"

Ifølge Jason Leitch, leder af afdelingen for patientsikkerhed og kvalitetsforbedring i det skotske sundhedsministerium, kræver systematiske forbedringer af sundhedsvæsenet enorm opbakning og involvering fra ledelsen. Foto: Bjarke Lund Larsen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Se interview med to internationale eksperter i forbedringsledelse i sundhedsvæsenet.

02 jun 2015

Succes med kapacitetskonferencer

Besøg på sygehusene viser, at de er nået langt med at implementere kapacitetskonferencer. Næste skridt er tavlemøder og indsamling af viden om patienternes oplevelser.

21 maj 2015

"Fokus på patientflow redder liv"

Ifølge Deborah Kaczynski viser erfaringerne med RTDC, at metoden skaber et mere sikkert og sammenhængende forløb for patienterne på sygehusene. Foto: Bjarke Lund Larsen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Det startede med et besøg på McDonalds. Læs interview med kvinden bag metoden, som skaber mere sikre og sammenhængende forløb for patienter på sygehuse over hele verden – blandt andet i projekt Sikkert Patientflow.

14 apr 2015

"Du skal lære, forbedre og lære"

Klar kommunikation, godt samarbejde, fælles og ambitiøse mål og evne til at være bedst, når det gælder. Det er centrale ingredienser i Eskild Ebbesens opskrift på succes. Foto: Bjarke Lund Larsen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den mangedobbelte VM- og OL-guldvinder i roning, Eskild Ebbesen, gav på Sikkert Patientflows læringsseminar sin opskrift på succes til inspiration for de 12 projektsygehuse.

26 mar 2015

Billedserie: Læringsseminar 3

Over 200 mennesker deltog i det tredje læringsseminar i projekt Sikkert Patientflow. Foto: Bjarke Lund Larsen  © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den 24.-25. marts 2015 foregik det tredje læringsseminar i Sikkert Patientflow med oplæg af blandt andre de amerikanske eksperter Jody Crane og Deborah Kaczinsky samt den tidligere roer og OL-guldvinder Eskild Ebbesen.

23 mar 2015

Kolding Sygehus fjerner flaskehals i røntgenafdeling

Røntgenafdelingen på Kolding Sygehus har vendt arbejdsgangene på hovedet, og resultatet er kortere ventetid for patienterne.

På Kolding Sygehus har personalet vendt arbejdsgangene i røntgenafdelingen på hovedet. Det har nedbragt ventetiden for patienterne.

09 mar 2015

”Vi har overbelægning lige om lidt”

Sygeplejerske Mette Kjær Nielsen står ved overblikstavlen og styrer tavlemødet på Medicinsk Afsnit M1 på Regionshospitalet Silkeborg.

Kom med til kapacitetskonference og tavlemøde på Hospitalsenheden Midt, som deltager i projekt Sikkert Patientflow.

05 mar 2015

Vil du være en ’healthcare radical’?

På en heldags workshop på Patientsikkerhedskonferencen d. 28. april 2015 underviser School for Healthcare Radicals. © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den internationale bevægelse – School for Healthcare Radicals – gæster Patientsikkerhedskonferencen.

24 feb 2015

Tavler styrker arbejdet med patientsikkerhed

87 procent får lyst til at fastholde og forbedre gode resultater, når de ser dem på tavlen, mens 84 procent får lyst til at gøre det bedre, når de ser et dårligt resultat. Foto: Søren Svendsen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Tavler, som samler aktuelle data om patientsikkerhed, er med til at give patienterne en mere sikker pleje og behandling.

16 feb 2015

Mød internationale eksperter på læringsseminar 3

Læge Jody Crane fra Institute for Healthcare Improvement gæster Sikkert Patientflows tredje læringsseminar. Foto: Bjarke Lund Larsen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Blandt andre kommer Jody Crane og Deborah Kaczynski fra Institute for Healthcare Improvement til Sikkert Patientflows læringsseminar i marts.

20 jan 2015

Projekt skal reducere ventetid på sygehuset

12 akutsygehuse fra hele landet vil reducere ventetid ved hjælpe af tavlemøder og kapacitetskonferencer. © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Projekt Sikkert Patientflow, der foregår på 12 akutsygehuse i hele landet, skal mindske ventetiden for patienterne ved hjælp af redskaber, som har skabt gode resultater på amerikanske sygehuse.

20 jan 2015

Ny undersøgelse om patienternes oplevelser i akutmodtagelserne

To tredjedele af patienterne angiver, at de har oplevet ventetide på sygehuset, viser ny undersøgelse. © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omhandler for første gang akutmodtagelsen.

05 jan 2015

Sikkert Patientflow på Patientsikkerhedskonferencen

Patientsikkerhedskonferencen er den 27.-28. april 2015 på Scandic Copenhagen. Foto: Bjarke Lund Larsen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Tilmelding til den årlige konference om patientsikkerhed er nu åben.

17 dec 2014

Yngre Læger fremhæver Sikkert Patientflow

Yngre Læger har lanceret en ny kampagne, hvor projekt Sikkert Patientflow fremhæves som løsning. © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Yngre Læger peger på projekt Sikkert Patientflow som en af løsningerne i deres kampagne 'Det gode patientløb'.

11 dec 2014

Horsens viste resultater på international konference

Hospitalsenheden Horsens præsenterede sine erfaringer med tavlemøder, kapacitetskonferencer og flowkoordinatorer. © Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens havde en ’poster’ med på den årlige konference i USA om patientsikkerhed.

03 dec 2014

Slagelse Sygehus ansætter flowkoordinatorer

Sygeplejerskerne Silja Sofie Fadal og Kristina Jannerdal Leth Nielsen er to af de fem flowkoordinatorer, som arbejder på Slagelse Sygehus. © Slagelse Sygehus

På Slagelse Sygehus skal flowkoordinatorer være med til at løse problemer med overflytning af patienter mellem afdelinger.

26 nov 2014

Foto: Se billeder fra sygehusbesøg

Foto: Charlotte Frendved © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har været på tur rundt til projektsygehusene i Sikkert Patientflow.

13 nov 2014

Gode erfaringer med smileys på sygehuse

Sygehusene i projekt Sikkert Patientflow afprøver smileystandere for at få en hurtig indikation af patienter og pårørendes oplevelser på sygehuset.

Sygehusene i projekt Sikkert Patientflow afprøver i øjeblikket smileystandere, som giver patienterne mulighed for omgående at vurdere oplevelsen på sygehuset. Erfaringerne er indtil videre gode.

12 nov 2014

Tidsskrift sætter fokus på Sikkert Patientflow

Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen bringer længere artikel om projekt Sikkert Patientflow.

Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen bringer en artikel om projekt Sikkert Patientflow. Læs den her.

24 okt 2014

Sikkert Patientflow på besøg i Wales

Sikkert Patientflow fik inspiration fra det walisiske flowprojekt.

02 okt 2014

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Sikkert Patientflows første nyhedsbrev udkommer i slutningen af oktober.

Nu kan du tilmelde dig Sikkert Patientflows nyhedsbrev. Det første udkommer i slutningen af oktober.

26 sep 2014

Stor interesse for smileystandere

De første danske sygehuse har i forbindelse med Sikkert Patientflow indført smileystandere, som giver patienterne mulighed for at give en bedømmelse af behandlingen på få sekunder. Ordningen bliver nu testet i hele landet.

22 sep 2014

Billedserie: Læringsseminar 2

Foto: Bjarke Lund Larsen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Over 200 mennesker deltog i det andet læringsseminar i Sikkert Patientflow d. 22.-23. september 2014. Her underviste blandt andre Jody Crane fra Institute for Healthcare Improvement i flow på sygehuse. Jody Crane vil også gæste Kolding Sygehus i slutningen af september. Se billeder fra læringsseminar 2.

11 sep 2014

Video: Tavlemøder og kapacitetskonferencer i Horsens

Siden 2013 har Hospitalsenheden Horsens haft tavlemødet og kapacitetskonferencer. Se, hvordan de fungerer, og hvilke konsekvenser det har haft for patienterne og personalet.

18 aug 2014

Projektsygehuse på studietur til Horsens

De øvrige projektsygehuse besøgte Hospitalsenheden Horsens for at høre om sygehusets erfaringer med tavlemøder og kapacitetskonfencer.

13 aug 2014

Ny dansk forskning: Overbelægning fører til øget dødelighed

© Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Dermed understreges vigtigheden af projektet Sikkert Patientflow

24 jul 2014

Send din historie

Alle de gode, interessante og spændende historier om forbedringsarbejdet skal fortælles. Derfor opfordrer Sikkert Patientflow deltagerne til at sende dem ind.

08 jul 2014

Lær patientsikkerhed af verdens bedste

Foto: Bjarke Lund Larsen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Nu får du en enestående mulighed for at lære om patientsikkerhed og forbedringsarbejde af blandt andre Don Berwick og Lucian Leape. Regionerne har skaftet adgang til e-læringsprogrammet IHI Open School.

30 jun 2014

Fejringer styrker patientsikkerheden

© Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Fest og farver er en direkte drivkraft i arbejdet med at forbedre patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen, viser analyse.

23 jun 2014

Medieomtale styrker forbedringsarbejdet

Positiv omtale i pressen er en direkte drivkraft i arbejdet med at forbedre i patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Det viser en undersøgelse.

22 maj 2014

Nordsjællands Hospital går med i Sikkert Patientflow

Nu arbejder 12 sygehuse med ar skabe sikre og mere sammenhængende behandlingsforløb for patienterne.

22 maj 2014

Sikkert Patientflow på sygehusbesøg

Foto: Charlotte Frendved © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Projektsekretariatet er i gang med en rundrejse til sygehusene for at se, hvordan det går med forbedringsarbejdet. Den 20. maj var Slagelse Sygehus vært.

19 maj 2014

Sikkert Patientflow søger inspiration fra andre brancher

© Hotel Marriott Copenhagen

Sygehusene kan lære meget af andre udenfor sundhedsvæsenet. Derfor var repræsentanter fra andre erhverv inviteret til Sikkert Patientflows workshop ved Patientsikkerhedskonferencen 2014. Her kan du se deres oplæg.

19 maj 2014

Sygehusene har høje forventninger

© Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Ledelserne glæder sig til at følge det forbedringsarbejde, som allerede er i gang på sygehusene, og selv engagere sig i Sikkert Patientflow.

24 apr 2014

Konference sætter fokus på patientinddragelse

© Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Pressemeddelelse: Et rekordstort antal på næsten 600 mennesker - heriblandt sundhedsminister Nick Hækkerup - deltager, når Dansk Selskab for Patientsikkerhed den 28.-29. april afholder Patientsikkerhedskonferencen 2014. I år behandler konferencen blandt andet en stor udfordring for sundhedsvæsenet: At det skal blive bedre til at inddrage patienterne.

03 apr 2014

Tilmeld dig Patientsikkerhedskonferencen

Patientsikkerhedskonferencen 2013 © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Snart bliver Patientsikkerhedskonferencen 2014 skudt i gang. Og aldrig har der været så mange sessioner og workshops om patientsikkerhed.

26 mar 2014

Enorm interesse for projektet

Sikkert Patientflow har fået stor bevågenhed i pressen. Fra Jyllands-Posten til spalterne i fagbladene.

12 mar 2014

Billedserie: Læringsseminar 1

Foto: Bjarke Lund Larsen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

12.-13. marts 2014 blev det første læringsseminar i Sikkert Patientflow afholdt. Herunder kan du se billeder fra arrangementet, hvor deltagerne 'spillede' Klodshans, lærte om forbedringsmodellen og satte fokus på Flowpakken.

12 mar 2014

Billedserie: Forbedringsteamene

Forbedringsteamet fra Holbæk Sygehus Foto: Bjarke Lund Larsen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Teams fra 11 akutsygehuse deltager i Sikkert Patientflow med ambitionen om at skabe et mere sikkert og sammenhængende forløb for patienterne. Her kan du se billeder af forbedringsteamene.

10 mar 2014

Projekt skal mindske patienternes ventetid på sygehuset

© Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Patienternes tur gennem sygehuset skal være sikker. En ny indsats på 11 akutsygehuse skal reducere ventetid ved hjælp af redskaber, som har skabt store resultater på amerikanske hospitaler. Den rigtige patient skal have den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt, lyder ambitionen.