Tirsdag den 24. marts 2015


Gennembrud på sygehusene

>> Hent Holbæk Sygehus' præsentation

>> Hent Kolding Sygehus' præsentation

>> Hent Hospitalsenheden Horsens' præsentation

>> Hent Sygehus Vendsyssels præsentation


Leading Improvement

Jody Crane, læge, Institute for Healthcare Improvement
Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Horsens

>> Hent præsentation


Real Time Demand Capacity Management and the Flow Bundle: How to get the most out of Huddles and Bed Meeting

Deborah Kaczynski, Institute for Healthcare Improvement
Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed 

>> Hent præsentation


Indsamling, anvendelse og præsentation af flowdata

Rie Johansen, konsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Søren Brogaard, dataansvarlig, Sygehus Thy-Mors

>> Hent præsentation


Kommunikation som drivkraft for forbedringsarbejdet

Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

>> Hent præsentation


Akutsygehusene storyboards

>> Hent Nordsjællands Hospitals storyboard

>> Hent Hvidovre Hospitals storyboard

>> Hent VSM og mapping fra Hvidovre Hospital

>> Hent Køge Sygehus' storyboard

>> Hent Slagelse Sygehus' storyboard

>> Hent Holbæk Sygehus' storyboard

>> Hent Kolding Sygehus' storyboard

>> Hent Hospitalsenheden Horsens' storyboard

>> Hent Regionshospitalet Randers' storyboard

>> Hent Hospitalsenheden Midts storyboard

>> Hent Hospitalsenheden Vests storyboard

>> Hent Sygehus Vendsyssels storyboard

>> Hent Sygehus Thy-Mors' storyboard


 

Onsdag den 25. marts 2015


Fastholdelse og spredning af flowpakken 

Søren Laursen, risikomanager og kvalitetskoordinator, Hospitalsenheden Horsens

>> Hent præsentation


ER-flow - Flaskehalse i akutmodtagelsen

Jody Crane, læge, Institute for Healthcare Improvement
Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Horsens
Lynge Kirkegaard, ledende overlæge, akutafdelingen, Sygehus Lillebælt

>> Hent Jody Cranes præsentation

>> Hent Lynge Kirkegaards præsentation

>> Hent Inge Pia Christensens præsentation


Flow-data go big data - Tilpasning af personaleressourcer til patientindtag

Jørgen Ejler Pedersen, programchef, Sygehus Lillebælt
Lonnie Sander Terkildsen, projektleder, Sygehus Lillebælt

>> Hent præsentation


Praktisk flowarbejde og afprøvninger

Rie Hyllum, projektleder, Hvidovre Hospital
Pica Andersen, overradiograf, Kolding Sygehus
Christina Antonsen, projektleder, Hospitalsenheden Horsens

>> Hent Rie Hyllums præsentation

>> Hent Pica Andersens præsentation

>> Hent Christina Antonsens præsentation