Et antal gange om året samles sundhedsprofessionelle og ledelser fra de 12 akutsygehuse i Sikkert Patientflow til læringsseminar. 

På seminarerne får deltagerne undervisning i eksempelvis forbedringsmodellen, flowpakken og brug af data i forbedringsarbejdet. Samtidig udveksler de sundhedsprofessionelle og ledelserne mulighed for at udveksle idéer og erfaringer.