Samarbejde med patienter og pårørende er en vigtig del af arbejdet med Flowpakken. Patienter og pårørende ser systemet fra et andet perspektiv end de sundhedsprofessionelle og kan således bidrage med relevante og nye idéer til forbedringer. Ved at se på arbejdsgange og daglige rutiner fra deres perspektiv bliver der sat spørgsmålstegn ved gamle – og måske uhensigtsmæssige – vaner.

Det vil altid være de sundhedsprofessionelle, som har ansvaret for at yde en sikker behandling af højkvalitet. Men på områder hvor patienter og pårørende har ressourcer og gerne vil bidrage, bør de inviteres med i beslutningsprocesserne. Sammen kan patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne reelt kan mærke, at det er til for dem.

Tre indsatsområder
Formålet med idékataloget til patient- og pårørendesamarbejde er at fremhæve indsatser, som kan understøtte samarbejdet mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. I kataloget bliver patient- og pårørendesamarbejde delt ind i tre overordnede indsatsområder.

1. Indsatser, der fremmer patienters og pårørendes bidrag i forbedringsarbejdet.

2. Indsatser, der fremmer samarbejde med patienter og pårørende om patientsikkerhed i dagligdagen.

3. Indsatser, der fremmer åbenhed og gennemsigtighed om forbedringsarbejdet.

Indsatsområderne, strategierne og redskaberne i idékataloget er sammensat på grundlag af litteratur og inspiration fra internationale organisationer med ekspertise i patientinvolvering som Institute for Patient- and Family-Centered Care og Institute for Healthcare Improvement (IHI). Desuden bygger kataloget på erfaringer fra projektet Patientsikkert Sygehus.