Ledere på alle niveauer har en meget vigtig rolle i arbejdet med at patientsikkerhedspakkerne. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt.

Idékataloget til ledelse af forbedringsprojekter består af fem elementer, og herunder er der redskaber, som ledeleserne kan anvende. De fem elementer er:

1. Sæt patientsikkerheden øverst på dagordenen.

2. Lyt til og involvér patienter og pårørende.

3. Træf beslutninger på grundlag af data (ikke tro og fornemmelser).

4. Vær synlig i frontlinjen og lyt til medarbejderne.

5. Praktisér åbenhed og gennemsigtighed.

Se Stephen Swensen fra Mayo Clinic og Jason Leitch fra det skotske sundhedsministerium forklarer de fem elementer i forbedringsledelse - også kaldet 'High Impact Leaderships Behaviors'.