Flowpakken baserer sig på metoden Real Time Demand Capacity Management (RTDC). Den er udviklet af Institute for Healthcare Improvement i samarbejde med amerikanske hospitaler og har forbedret patientforløbene på sygehuse over hele verden.

RTDC gør personalet i stand til at bruge den eksisterende viden om indlæggelser og udskrivelser mere systematisk. For eksempel indlægges patienter typisk mandag og onsdag - men ikke tirsdag - og de ankommer efter frokost. Ved at udnytte den viden forudsiger de sundhedsprofessionelle antallet af indlæggelser og udskrivelser mere præcist med det resultat, at sygehuset udnytter sin kapacitet optimalt.

Det øger patientsikkerheden, da sygehuset eksempelvis nedbringer ventetiden, reducerer antallet af patienter på gangene og mindsker brugen af lånsenge. Samtidig gavner det personalets arbejdsmiljø.   

Tavlemøder
De centrale redskaber i RTDC er korte (10-15 minutter), daglige tavlemøder på afdelingsniveau og kapacitetskonferencer på sygehusniveau, hvor personalet koordinerer patientfoløbene. 

På tavlemøderne, som foregår om morgnen, får personalet et klart overblik over, hvilke patienter der skal hjem i løbet af dagen. Målet er at undgå udskrivelser, der ikke var planlagt, og udskrivelser, som ikke blev til noget.

Tavlemøderne giver desuden de sundhedsprofessionelle mulighed for at diskutere den enkelte patients behov i forbindelse med udskrivelsen og sikre, at de ikke overser noget, inden patienten skal hjem. Det kan eksempelvis være svar på blodprøver eller information til pårørende.  

Kapacitetskonferencer
Når afdelingerne har holdt tavlemøder samles repræsentanter fra afdelingerne og sygehusets ledelse til kapacitetskonference.

Her gennemgår hver afdeling typisk via et skema på en storskærm sin kapacitet (forventede indlæggelser og udskrivelser), og på den måde får de sundhedsprofessionelle og ledelsen et overblik over sygehusets samlede kapacitet.

Forudser en afdeling mangel på kapacitet, skal den først forsøge at løse problemet internt. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal det løses på kapacitetskonferencen, eksempelvis ved at de andre afdelinger tilbyder ressourcer.  

Se, hvordan tavlemøder og kapacitetskonferencer foregår på Hospitalsenheden Horsens, som deltager i projekt Sikkert Patientflow. 

14 dec 2015

Sikkert Patientflow sikrer bedre arbejdsmiljø

Projekt Sikkert Patientflow har en positiv afsmitning på arbejdsmiljøet, oplever personalet på Regionshospitalet Randers. © Regionshospitalet Randers

Metoderne fra Sikkert Patientflow resulterer i mere glade medarbejdere på Regionshospitalet Randers.

09 okt 2015

Sygehus Thy-Mors indfører åben adgang til røntgen for indlagte patienter

Nu skal der ikke bestilles tid, men røngten sker, når patienterne dukker op i det billeddiagnostiske afsnit på Sygehus Thy-Mors. © Colourbox

Inspireret af Kolding Sygehus har Sygehus Thy-Mors afskaffet tidsbestilling til røntgen for indlagte patienter.

24 sep 2015

Sikkert Patientflow spreder sig til barselsafsnit

Personale fra Hospitalsenheden Horsens fortæller projektleder Louise Rabøl og Improvement Advisor Rie Johansen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed om, hvordan sygehuset har skabt sikkert flow på fødegangen og i barselsafsnittet. © Hospitalsenheden Vest

Besøg på sygehusene viser, at flere afdelinger får glæde af metoderne fra projekt Sikkert Patientflow.

23 sep 2015

International flowekspert: ”Imponerende læringsrejse”

Jody Crane fra Institute for Healthcare Improvement er glad for dem måde, som sygehusene har taget metoderne i projekt Sikkert Patientflow til sig. Foto: Bjarke Lund Larsen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den 9.-10. september 2015 afholdt projekt Sikkert Patientflow det indtil videre sidste læringsseminar, og de 12 sygehuses arbejde blev rost af international flowekspert.

07 sep 2015

Minister viser interesse for projekt Sikkert Patientflow

Personale på Slagelse Sygehus og Sikkert Patientflows projektleder Louise Rabøl fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed (foto: til højre) fortalte sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (foto: til venstre), om metoderne i Sikkert Patientflow. Foto: Frits Bredal © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, deltog i kapacitetskonference på Slagelse Sygehus.

05 sep 2015

Visitationen skaber overblik og flow på Hospitalsenheden Vest

Det blev fejret, da det blev permanent, at sygeplejerskerne fra visitationen leder kapacitetkonferencerne på Hospitalsenheden Vest. Foto: Emil Steen Sanggaard © Hospitalsenheden Vest

Sygeplejerskerne fra visitationen på Hospitalsenheden Vest leder nu permanent kapacitetskonferencerne.

04 sep 2015

Færre patienter på gangene på Slagelse Sygehus

I løbet af foråret var der en periode på 39 dage, hvor der ikke var nogle patienter, som overnattede på gangene på Slagelse Sygehus. Før projekt Sikkert Patientflow var der altid patienter, som lå på gangene natten over. © Colourbox

Patienter på gangene er efterhånden et sjældent syn på Slagelse Sygehus.

22 jul 2015

Slut med silotænkning

På Regionshospitalet Randers hjælper sygeplejerskerne på intensiv terapiafsnit deres kollegaer på medicinsk afsnit 4 (geriatrisk afsnit), når der ikke er travlt på intensiv. © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

På Regionshospitalet Randers, som deltager i Sikkert Patientflow, hjælper sygeplejerskerne hinanden på tværs af afdelinger.

15 jul 2015

Video: Sådan får Slagelse Sygehus patienterne væk fra gangene

Christie Moestrup, flowkoordinator på Slagelse Sygehus, ved det skema, som hospitalet bruger på kapacitetskonferencerne.

En tavle spiller en central rolle i Slagelse Syghus' arbejde. Se video.

02 jul 2015

Nye metoder får patienterne væk fra gangene

På Slagelse Sygehus var der i maj kun otte patienter på gangene mod 150 i januar. © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Ved hjælp af metoder fra amerikanske hospitaler reducerer 12 akutsygehuse i projekt Sikkert Patientflow problemerne med overbelægning og patienter på gangene.

25 jun 2015

Målsamtaler skaber sikre udskrivelser

Målsamtalen på en halv time finder sted indenfor de første 24-48 timer af indlæggelsen, hvor et tværfagligt team sætter sig sammen med patienten og de pårørende. Foto: Michael Bang © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Med udgangspunkt i patienternes behov holder ældremedicinsk afsnit på Sygehus Vendsyssel målsamtaler om indlæggelse og udskrivelse.

22 jun 2015

Undersøgelse: Metoderne i Sikkert Patientflow skaber resultater

Ifølge en ny undersøgelse fra Hospitalsenhed Midt oplever personalet, at kapacitetskonferencerne og tavlemøderne gør en forskel og skaber et mere sikkert og sammenhængende indlæggelsesforløb for patienterne. © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Tavlemøder og kapacitetskonferencer er afgørende for at skabe et sikkert patientforløb, viser ny analyse fra Hospitalsenhed Midt.

19 jun 2015

Lounge skal give patienter på Slagelse Sygehus en sikker udskrivelse

En sygeplejefaglig udskrivningsguide gennemgår medicinliste, udskrivningsrapport og epikrise og sørger for, at patienterne er klar over, hvad der skal følges op på. © Slagelse Sygehus

Færre patienter på gangene og færre unødige genindlæggelser samt højere patienttilfredshed er målet med udskrivningsloungen.

02 jun 2015

Succes med kapacitetskonferencer

Besøg på sygehusene viser, at de er nået langt med at implementere kapacitetskonferencer. Næste skridt er tavlemøder og indsamling af viden om patienternes oplevelser.

21 maj 2015

"Fokus på patientflow redder liv"

Ifølge Deborah Kaczynski viser erfaringerne med RTDC, at metoden skaber et mere sikkert og sammenhængende forløb for patienterne på sygehusene. Foto: Bjarke Lund Larsen © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Det startede med et besøg på McDonalds. Læs interview med kvinden bag metoden, som skaber mere sikre og sammenhængende forløb for patienter på sygehuse over hele verden – blandt andet i projekt Sikkert Patientflow.

23 mar 2015

Kolding Sygehus fjerner flaskehals i røntgenafdeling

Røntgenafdelingen på Kolding Sygehus har vendt arbejdsgangene på hovedet, og resultatet er kortere ventetid for patienterne.

På Kolding Sygehus har personalet vendt arbejdsgangene i røntgenafdelingen på hovedet. Det har nedbragt ventetiden for patienterne.

09 mar 2015

”Vi har overbelægning lige om lidt”

Sygeplejerske Mette Kjær Nielsen står ved overblikstavlen og styrer tavlemødet på Medicinsk Afsnit M1 på Regionshospitalet Silkeborg.

Kom med til kapacitetskonference og tavlemøde på Hospitalsenheden Midt, som deltager i projekt Sikkert Patientflow.

20 jan 2015

Projekt skal reducere ventetid på sygehuset

12 akutsygehuse fra hele landet vil reducere ventetid ved hjælpe af tavlemøder og kapacitetskonferencer. © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Projekt Sikkert Patientflow, der foregår på 12 akutsygehuse i hele landet, skal mindske ventetiden for patienterne ved hjælp af redskaber, som har skabt gode resultater på amerikanske sygehuse.

11 dec 2014

Horsens viste resultater på international konference

Hospitalsenheden Horsens præsenterede sine erfaringer med tavlemøder, kapacitetskonferencer og flowkoordinatorer. © Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens havde en ’poster’ med på den årlige konference i USA om patientsikkerhed.

03 dec 2014

Slagelse Sygehus ansætter flowkoordinatorer

Sygeplejerskerne Silja Sofie Fadal og Kristina Jannerdal Leth Nielsen er to af de fem flowkoordinatorer, som arbejder på Slagelse Sygehus. © Slagelse Sygehus

På Slagelse Sygehus skal flowkoordinatorer være med til at løse problemer med overflytning af patienter mellem afdelinger.

22 maj 2014

Sikkert Patientflow på sygehusbesøg

Foto: Charlotte Frendved © Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Projektsekretariatet er i gang med en rundrejse til sygehusene for at se, hvordan det går med forbedringsarbejdet. Den 20. maj var Slagelse Sygehus vært.